ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนฟรี “ยุวทูต YES”ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ปี 2021/2022

             องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 19 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

             โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ Click..

หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี่  Click..