นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.1-3 ร่วมกิจกรรมวันรำลึก Thinking Day ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร