การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

QR code ของกลุ่มการเงินโรงเรียนค่ะ หากผู้ปกครองสงสัยมีคำถามในช่วงนี้ (เฉพาะกิจค่ะ)

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่นี่

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ม.1/1 

ห้อง ม.1/2

ห้อง ม.1/3 

ห้อง ม.1/4

ห้อง ม.1/5

ห้อง ม.1/6

ห้อง ม.1/7

ห้อง ม.1/8

ห้อง ม.1/9

ห้อง ม.1/10

ห้อง ม.1/11 

ห้อง ม.1/12

ห้อง ม.1/13

ห้อง ม.1/14

ห้อง ม.2/1

ห้อง ม.2/2

ห้อง ม.2/3

ห้อง ม.2/4

ห้อง ม.2/5

ห้อง ม.2/6

ห้อง ม.2/7

ห้อง ม.2/8

ห้อง ม.2/9

ห้อง ม.2/10

ห้อง ม.2/11

ห้อง ม.2/12

ห้อง ม.2/13

ห้อง ม.2/14

ห้อง ม.3/1

ห้อง ม.3/2

ห้อง ม.3/3

ห้อง ม.3/4

ห้อง ม.3/5

ห้อง ม.3/6

ห้อง ม.3/7

ห้อง ม.3/8

ห้อง ม.3/9

ห้อง ม.3/10

ห้อง ม.3/11

ห้อง ม.3/12

l

l

ห้อง ม.4/1

ห้อง ม.4/2

ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4

ห้อง ม.4/5

ห้อง ม.4/6

ห้อง ม.4/7

ห้อง ม.4/8

ห้อง ม.4/9

ห้อง ม.4/10

ห้อง ม.4/11

l

l

l

ห้อง ม.5/1

ห้อง ม.5/2

ห้อง ม.5/3

ห้อง ม.5/4

ห้อง ม.5/5

ห้อง ม.5/6

ห้อง ม.5/7

ห้อง ม.5/8

ห้อง ม.5/9

ห้อง ม.5/10

ห้อง ม.5/11

l

l

l

ห้อง ม.6/1

ห้อง ม.6/2

ห้อง ม.6/3

ห้อง ม.6/4

ห้อง ม.6/5

ห้อง ม.6/6

ห้อง ม.6/7

ห้อง ม.6/8

ห้อง ม.6/9

ห้อง ม.6/10

l

l

l

l