กรมอนามัย กำหนด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

สถานศึกษาทุกสังกัด/ในกำกับ ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 28 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์นี้ (ยกเว้นสมุทรสาคร) อย่าลืมปฏิบัติมาตรการด้วย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน