โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste Innovation Contest”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม