สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ สโมสรยุวกวี ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดบทร้อยกรอง

ประกวดกลอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมศิลป์ภาษา ธำรงคุณค่าภาษาไทย