เสื้อที่ระลึกประเภท VIP ราคา 1,000 บาท

เสื้อที่ระลึกประเภททั่วไป ราคา 400 บาท

ขนาดเสื้อและรอบอก