ข่าวสารโรงเรียน

ตารางเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ตารางเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  👈คลิก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  👈คลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  👈คลิก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  👈คลิก วันที่ 1 ธันวาคม 2566  👈คลิก 🥰คุณครูที่ปรึกษาจะเช็คชื่อนักเรียนในที่ปรึกษาวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. – 13.30 น.

1 2 3 7