ข่าวสารโรงเรียน

History subject

วิดีโอเรื่องราวของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์   เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ประวัติความเป็นมาของวัดบางนานอก

1 2 3 4 11