ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนสิริรัตนาธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีการศึกษา 2563