ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นรูปแบบ Online

 

🚨ข่าวด่วน🚨โปรดอ่าน….

เนื่องด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

✨โรงเรียนสิริรัตนาธร✨ จึงแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นรูปแบบ Online

⏰กำหนดวันสอบ 21 ก.พ. – 1 มี.ย. 2565

🔎ตรวจสอบวันและเวลาสอบ : https://drive.google.com/file/d/11qOdZ8Bep-HMK21c78tym_kCcntfzgWw/view?usp=sharing

📮ข้อมูลจาก : กลุ่มบริหารวิชาการ
📞ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม : โทร 023961984 กด 3 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)