กิจกรรมอบรม​หลักสูคร​ Young DigitalLeaders Campหลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล​ (YDC) รุ่นที่ 1

กิจกรรมดีๆ​ สำหรับน้องๆ​ ระดับมัธยมปลายที่สนใจอยากเรียนรู้ถึงเรื่องของความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล​ กับกิจกรรมอบรม​หลักสูคร​ Young Digital Leaders Camp