ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต”

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต” เปลี่ยนกำหนดการจากเดิม วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. เป็นวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.