แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป