กำหนดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม. 1 – 6 และลิงก์ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

กำหนดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม. 1 – 6 และลิงก์ระบบชำระค่าบำรุง การศึกษา

เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนสิริรัตนาธรที่เคารพทุกท่าน

✨กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🌟วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ระดับชั้น ม.1
⏰เวลา 08.30 – 11.30 น.

ระดับชั้น ม.2
⏰เวลา 11.00 – 14.00 น.

ระดับชั้น ม.5
⏰เวลา 13.30 – 16.30 น.

🌟วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ระดับชั้น ม.4
⏰เวลา 08.30 – 11.30 น.

ระดับชั้น ม.3
⏰เวลา 11.00 – 14.00 น.

ระดับชั้น ม.6
⏰เวลา 13.30 – 16.30 น.