ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีการศึกษา 2566 สมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

ประกาศ โรงเรียนสิริรัตนาธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีการศึกษา 2566 สมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 14 กันยายน 2566