ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาโสตทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 สมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2566

ประกาศ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาโสตทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กันยายน 2566