แจ้งกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

แจ้งกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การหยุดเรียน และการเรียนชดเชย