เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 จากนักเรียน ม.3 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนเดิม) ห้องเรียนพิเศษโครงการ Intensive English Program (IEP) รอบภายใน (รอบ 2)