History subject

วิดีโอเรื่องราวของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์

 

เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

ประวัติความเป็นมาของวัดบางนานอก