วPA

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

1
2
3
3_1
3_2
4
4_1
4_2
5
6
7
8
8_1
8_3
9
1
2
3
3_1
3_2
4
4_1
4_2
5
6
7
8
8_1
8_3
9
previous arrow
next arrow