ขอเชิญชวนประกวดคลิปสารคดีสั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และเยาวชน อายุ 7 - 18 ปี ร่วมเสนอไอเดียเพื่อ นำเสนอปัญหาและทางออกสู่การแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิป/สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”